A POESIA FAISE NAS FRAGAS I

Fotografía: Julián en Caaveiro © JSC

Do libro “Cen poemas do río Eume” de César Antonio Molina.

Xunto ás ruínas do muíño de auga
agardarei a ver que camiño toma a miña alma
aínda que, probabelmente,
como escribiu Böhme,
a alma non vai cara parte ningunha


Scroll Up